Loading...

Želite pomoč pri sečnji in spravilu lesa iz vašega gozda?

KONTAKTIRAJTE NAS

Sečnja je rezanje, vlečenje in obdelava na kraju samem in natovarjanje dreves ali hlodov na tovornjake. Sečnja je gozdarska dejavnost s katero se iz gozda odstranjuje drevesa.

V gozdarstvu se izraz sečnje včasih uporablja ozko, da bi opisali logistiko premikanja lesa do žage. V splošni rabi pa lahko izraz zajema vrsto dejavnosti gozdarstva.

Sečnjo dreves lahko razumemo tudi kot faza v pridobivanju lesa. Na mestu, kjer se izvaja, namesto dreves ostanejo samo štori, zato je gozd bolj svetel in redek. Krošnje se po določenem času sklenejo in vidni ostanejo samo štori, ki v nekaj letih razpadejo. To velja v primeru, če s sečnjo odstranimo samo posamezna drevesa. V primeru, če je sečnja bolj temeljita, pa so posledice vidne dlje časa, lahko tudi več desetletij, če so vsa drevesa posekana (sečnja na golo, golosek).

Sečnja dreves sodi med najbolj zahtevna in nevarna opravila. Zato smo za Vas tu, družinsko podjetje Lipa les d.o.o., ki svojo dejavnost opravljamo že več kot 25 let. Med glavno dejavnost sodi odkup hlodov kot sekundarna pa sečnja in spravilo lesa.

Poznamo več razlogov za sečnjo dreves. Osnovni namen je zadovoljevanje materialnih potreb po lesu, kar se lahko razume kot pridobitni del gozdarske dejavnosti. Zato mora biti sečnja razumska in načrtovana ter zmerna.

Sečnjo lahko opredelimo kot redno, kateri namen je pridobivanje lesa. Seka se predvsem drevesa, ki se jih lahko čim hitreje nadomesti. Med ta drevesa štejemo poškodovana od žledolomov, neviht in drugih naravnih pojavov ter sečno zrela drevesa.

Poleg redne pa poznamo tudi gojitvena sečnja, ki se deli na negovalno in varstveno sečnjo. Pri negovalni sečnji se poskuša spreminjati konkurenčne razmere v sestoju (del gozda, ki se po določenih gozdnogospodarskih značilnostih razlikuje od ostalih delov gozda). Z varstveno sečnjo pa je mišljeno, da se preprečuje širjenje škod v gozdu.

V podjetju Lipa les d.o.o. opravimo največ sečnje v listnatih gozdovih (bukev, hrast, jesen). Sečnjo opravljamo tudi v iglastem gozdu. S svojo usposobljeno ekipo ter pripadajočo mehanizacijo opravimo vse, od prvega ogleda do sečnje in kasneje tudi odvoz hlodov do žage ter končno narezanega lesa.

Poslužujemo se ročnemu sekanju dreves saj smo mnenja, da s strojnim sekanje preveč uničujemo gozd ter podrastje. Ekipa, ki skrbi za sečnjo in odvoz hlodov, je strokovno podkovana in ima dolgoletne izkušnje. Delujemo previdno, udarno in strokovno, saj želimo čim bolj ohraniti gozd v prvotni obliki. Pri sečnji uporabljamo motorne žage, traktor ter prikolico.

Večino lesa so nekoč spravljali ročno in z živino. Delo je bilo zelo nevarno in naporno. Z razvojem tehnologije pa se je spravilo lesa iz gozda veliko spremenilo. Večino lesa se danes spravi iz gozda z vlačenjem s prilagojeno mehanizacijo ter s posebnimi gozdarskimi traktorji. Izjemoma se les še spravlja ročno tam, kjer traktorsko spravilo ni mogoče.

Drevesa, ki so odkazana, jih sekači podrejo. Hlodi nato čakajo, da jih spravijo iz sečišča na začasni prostor ob rob gozda, kjer jih potem s kamioni poberejo in jih odpeljejo v nadaljnjo obdelavo.

Kontaktirajte nas

Vas zanima sečnja in spravilo, odkup hlodovine, ali pa imate kakšno drugo vprašanje? Obrnite se na nas!

IME *
PRIIMEK *
E-NASLOV *
TELEFON

KRAJ

ZADEVA

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Morebitne slike/priponke


Z uporabo kontaktnega obrazca se strinjate, da imamo v shrambi, vaše podatke, ki ste nam jih posredovali, za evidenco.